Licemjerni HDZ je porezom na nekretnine odlučio do kraja uništiti Hrvatsku

Što mislite, koji je prvi razlog uvođenja poreza na nekretnine koji će “zamijeniti” komunalnu naknadu? Pa to jer si od komunalne naknade gospodin (grado)načelnik ne može kupiti novi auto, ne može isplatiti plaće novozaposlenoj rodbini, a ne može si ni platiti pošteni službeni put u inozemstvo.
Autor Goran Vojković/index.hr

Za razliku od poreza koji se po definiciji može koristiti za bilo koju svrhu, naknade, pa tako i komunalne, imaju strogo definiranu namjenu!

Komunalna naknada je prihod lokalne samouprave koja se konkretno koristi za sljedeće: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te javnu rasvjetu.

Iznimno, mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja te financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene.

Ukratko, prvi razlog uvođenja poreza na nekretnine je to da se vašim novcem može raspolagati kako se (grado)načelniku i vijeću ćefne – jer komunalna naknada se mora koristiti u neke recimo tako svima razumljive i jasne svrhe.

Porez na porez na porez

Naravno da će se ovaj novi porez na nekretnine koristiti da bi se građene što više gulilo – točan iznos novog poreza odlučit će jedinice lokalne samouprave. Što mislite, na koga će pri tome misliti, na sebe ili na vas? Promjena iz komunalne naknade u porez će lijepo doći za “definiranje” kako morate platiti više.

Osim komunalne naknade postoji i komunalni doprinos kojega plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Jednostavno rečeno – doprinos postoji jer se “kačite” na postojeću komunalnu infrastrukturu, odnosno istu radi vas treba proširiti. I tu se stvari mijenjaju, prema Nacrtu prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu (možete ga naći na esavjetovanja.gov.hr), nestaje „komunalni doprinos“ no tu su dva nova davanja kod gradnje nekretnina i to za sada vrlo nejasno (i opasno!) definirana: građevinska renta i doprinos za građenje komunalne infrastrukture.

Po novome, građevinska renta je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje već izgrađene komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja građevine ili za izgrađenu građevinu. Doprinos za građenje komunalne infrastrukture je novčano javno davanje kojim se sudjeluje u financiranju građenja nerazvrstane ceste, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje.

Ukratko, ako gradite kuću, prvo vam od plaće uzmu jedno pola na poreze i doprinose. Onda lijepo na sve što kupite platite PDV. I nakon svega toga uredno platite komunalni doprinos ili po novome rentu kako biste dobili cestu i ostalu infrastrukturu. To naravno ne sprječava sve od elektrodistribucije do vodoprivrede da vam uredno naplate priključak, i onda na kraju plaćate porez na nekretnine.

Osjećate li se barem kao magarac?

Slažemo se s HDZ-om od prije četiri godine

Porez na nekretnine u „normalnim“ državama služi kako bi se građane potaklo da više investiraju u dionice, obveznice, osiguranja i druge oblike ulaganja, nego u beton, sve kako bi se privreda dinamizirala. To dobro zvuči u teoriji – no gdje je u Hrvatskoj srednja i viša srednja klasa koja ulaže u gospodarstvo? Gdje je barem uređeno podstanarstvo, za one koji se ne žele opterećivati svojom nekretninom, ali ne žele ni da ih gazda izbaci u pola školske godine?

Dodatno, Hrvati imaju ogroman broj nekretnina – razlog tome je što se u doba socijalizma praktično nije moglo u nešto drugo ulagati. Dinarsku štednju bi vam pojela inflacija, za deviznu nikada niste znali kada će država ispružiti pipke i pitati vas odakle vam (legalno devize niste mogli kupiti), drugih oblika ulaganja nije bilo. Ljudi su ulagali u beton jer je to bio doslovno jedini oblik ulaganja. I to treba respektirati. S time se potpuno slažemo s HDZ-om. Istina onim od prije četiri godine.

Kako je Index već pisao, HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević ožujka 2013. godine podsjetio je kako su hrvatski građani desetljećima ulagali u nekretnine i tako štedjeli, što je, isticao je tada, vrlo važna politička i ekonomska činjenica. “A i ako to zanemarimo u situaciji pada kupovne moći, inflacije i nezaposlenosti, raspravljati o ovom Zakonu je zastrašujuće opasno”, istaknuo je Milošević 2013. godine.

“Porez na imovinu udar je na građane koji su desetljećima štedjeli gradeći vikendice. Ljudi u mirovini u njima neće moći uživati jer će ih biti prisiljeni prodavati. Osim njih, porez neće moći plaćati ni vlasnici u prvom redu do mora, u slučaju da se porez bude procjenjivao prema vrijednosti kuća. Tada će ih biti prisiljeni prodavati strancima i Hrvati nakon stoljeća onoga što su čuvali, ovoga puta to neće moći sačuvati”, u studenom 2012. godine upozoravao je Božidar Kalmeta.

Što se promijenilo? Ništa, osim što je HDZ na vlasti i što radi pada broja stanovnika lokalnoj samoupravi treba sve više i više novca. I sada govore nešto sasvim drugo, tj. potpuno obratno. A Most po običaju šuti i pravi se da nisu u vlasti.

Potez za raseljavanje Hrvatske

Postoje pravila da se, kada negdje loše ide, ne uvode novi porezi – a iz Hrvatske se iseljava, kuće se po Slavoniji prodaju za cijenu osrednjeg automobila. Stanovima, osim u par većih gradova, također pada cijena. Ljudi odlaze, rješavaju se nekretnina koje su im teret. Uvođenjem novih poreza, rješavat će se još i više, a i dodatno pridružit će im se i tisuće penzionera koji ne mogu izdržati ni možda 100 kuna veće porezno opterećenje. I to radi vlast koja sebe zove domoljubnom?

Zašto i za koga? Da bi ispunili neke mokre snove EU-a? Da bi lokalni šerifi mogli trošiti za službene automobile i derneke umjesto za ceste i rasvjetu? Da bi neki koji danas imaju za nikakve novce dolazili do vrijednih nekretnina? Pa situacija u Slavoniji je takva da bi trebalo ukinuti i postojeću komunalnu naknadu, sve da bi spriječili rasprodaju! Nadalje, država ide pomagati subvencioniranjem stanogradnje mladim obiteljima, a ujedno se za nove građevine uvodi građevinska renta i doprinos za građenje komunalne infrastrukture. Ima li ta Vlada ikoga tko koordinira aktivnosti?

I još nešto – pripazite na ovaj novi Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, pod ove nove čudno i složeno definirane rente vam mogu svašta uvaliti. I hoće, ako im kao građani ne kažete što mislite.