Daleka im Švicarska

Prijatelj je prije nekoliko godina sa suprugom i dva sina preselio se iz Beograda u Ženevu. Tamo ima odličan posao u međunarodnoj agenciji za sigurnost zračnog prometa i stan u zaštićenom i čistom susjedstvu s ravno ošišanim živicama, rascvalim grmovima ruža i očetkanim psima.

Nitko u njegovu portunu ne mokri, nitko autolakom ne šara nacionalističke prostote, nitko iza ponoći ne bije ženu šakama, a nema ni tetoviranih ćelavih muškaraca s pitbulterijerima što se otimaju na kratkoj kožnoj uzici.