Zašto veliki imam al-Azhara el-Tayeb dolazi u goste Franji

Poglavaru Katoličke crkve papi Frani dolazi danas u goste u Vatikan veliki imam kairske džamije al-Azhar i veliki šejh istoimenoga drevnog sveučilišta Ahmed Mohamed el-Tayeb, najviši ali nipošto apsolutni autoritet u rascjepkanome sunitskom islamu. Bit će to, dakle, dijalog na najvišoj razini, kakav je postojao dok je u Vatikanu bio papa sv. Ivan Pavao II, a u al-Azharu veliki imam šejh Muhammad Sayyid Tantawy, koji je otvorio teološki dijalog sa Svetom Stolicom.

Tantawy je sâm taj dijalog faktički suspendirao poslije predavanja Benedikta XVI u Regensburgu 2006, kada je taj papa citirao posve negativno mišljenje svojedobnoga bizantskog cara o Muhammedu, po islamskom vjerovanju pejgamberu, tj. Božjem poslaniku, posljednjemu i najvećemu. Pet godina kasnije je Istraživačko vijeće Sveučilišta al-Azhar odlučilo obustaviti teološki dijalog sa Svetom Stolicom.