Naša ljevica i naša desnica

Dva najčešće upotrebljavana politička pojma su ljevica i desnica, koja se uzimaju gotovo samorazumljivima. Problem je i to što se njihov sadržaj mijenja od vremena do vremena i od zemlje do zemlje.

U zemlji Hrvatskoj danas, 2016. godine, razlika ta dva ipak koherentna pojma, dvije struje, dva svjetonazora odnose se prvenstveno na tradicionalne političke institucije, te na neka povijesna i moralna pitanja. Uz desnu se opciju povezuje pojam konzervativno, a uz lijevu liberalno, što prilično komplicira sistematizaciju i definiciju.

Razlike i sličnosti

Desničarima je nacionalna država ključna politička kategorija, kao i druge izvedene političke kategorije u obrazovanju, kulturi i slično, uključujući i izrazito pozitivan odnos prema crkvi. Ljevičari su skloniji internacionalizmu i globalizmu i na sve što je nacionalno gledaju s jedva prikrivenim prijezirom.