Dah slobode Bogdana Denića

Bogdan Denić je, javljaju, preminuo u splitskoj bolnici s nenavršenih 87 godina starosti. Istini za volju, trebali su javiti da je preminuo u 87. godini mladosti. Jer Bogdan Denić nikada i nije ostario.

Rođen sedam mjeseci nakon što je Aleksandar Karađorđević uveo šestojanuarsku diktaturu, Denić je čitav život bio mlađi i od diktatora i od demokratora. Jer njegov je duh pobune protiv nepravde i diskriminacije ostao vječito mlad. I pun dječačke energije s kojom je kao klinac krenuo u borbu protiv nacista u Drugom svjetskom ratu i koju je, puno godina kasnije, kao profesor prenosio na studente. I kao buntovnik na nove generacije nepomirljivih.

Slobodar po temeljnom životnom uvjerenju, bio je protivnik autoritarnih komunističkih režima i fajter za radnička i ljudska prava u Americi, gdje je živio nakon rata. I gdje je bivao zatvaran i kao sindikalist i kao suborac, između ostalih, i Martina Luthera Kinga.