Iran se mijenja, ali samo unutar sistema

U najmnogoljudnijoj teokraciji na svijetu, Islamskoj Republici Iranu, puhnuo je evidentno nov vjetar. Nije riječ o tektonskom poremećaju, pitanje je može li ga se očekivati – ali trend se mijenja.

Da budemo jasni: mijenja se unutar sistema, ne mijenja se sustav. Ljudi u Sovjetskom Savezu i u sovjetskom bloku mogli su kao tektonski preokret doživjeti XX kongres KPSS, Hruščëvljev odmak od rigidnog staljinizma, rehabilitaciju zatočenih (i smaknutih, kojima je stigla kasno) – ali i Hruščëv je pazio da ne kritizira sistem, njegove je strahote svodio na “kult ličnosti”, a ne na suludu pretenziju da se vlada silom “u ime” naroda, da se “diktatura proletarijata” pretvori u diktaturu Partije. Sovjetska Rusija, u koju sam navratio devet godina poslije XX kongresa, još je bila policijska država (iako manje nego Albanija 30 godina kasnije, u doba Ramiza Alije, koji je također bio viđen kao tektonski poremećaj spram Envera Hoxhe).

pročitaj cijeli tekst