Slušamo Oreškovićev plan, a kao da je Milanovićev

U jednom davnom intervjuu, nakon smrti predsjednika Franje Tuđmana, hrvatski politički arhitekt Vladimir Šeks priznao je kako je HDZ-ova vlast nakon raspada Jugoslavije svjesno iz bivšeg sistema kopirala i iskoristila elemente totalitarističkog utjecaja na kolektivnu svijest. To kopiranje i usađivanje, tada opravdavano ratom za neovisnost, nastavilo se i kroz poraće i traje kontinuirano do današnjih dana, bez obzira na to tko u rukama trenutačno drži poluge vlasti.

Kopiranje je u domaćoj politici omiljeni sport. Kopira se sve – od zakona država čija društva nemaju previše veze s našima, preko stranačkih programa, pa do diplomskih radova i doktorskih disertacija. Do te se mjere kopiranje ukorijenilo da oni koji kopiraju i usađuju i sami zaborave da to čine ili, ako su svjesni da to čine, učinit će sve da anestezirana nacija zaboravi kako je riječ o kopiji.

pročitaj cijeli članak