Obvezni vojni rok – glupa ideja neukih političara

Zabrinutima za budućnost i ponovno uvođenje obveznog vojnog roka – ne, neće se uvoditi. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine, koji je prihvaćen u Hrvatskom saboru 12. prosinca 2014. ne predviđa obvezni vojni rok. Napominjemo – Dugoročni plan donesen je jednoglasno sa 108 glasova “za”, što znači da ga je jednoglasno podržao i HDZ.

U tom Planu se nalazi i sljedeće: „Ukupna ciljana brojčana veličina Oružanih snaga je 15 000 djelatnih osoba i do 400 kadeta do kraja 2017. godine. Od navedenoga broja bit će 14 380 djelatnih vojnih osoba i 620 državnih službenika i namještenika. (…) U okviru kategorije djelatnih vojnih osoba u cijelosti će se razviti novouspostavljena potkategorija vojnih specijalista čija će karijera biti posebno uređena i koji će imati poseban platni sustav. Ovim načinom riješit će se potrebe za osobljem pojedinih stručnih, posebno zahtjevnih zanimanja. Radi popune djelatnog sastava i razvrstane pričuve, godišnje će na dragovoljnom vojnom osposobljavanju biti do 2000 ročnika u prvom dijelu planskog razdoblja, a zatim će taj broj prema potrebama narastati radi osiguranja popune djelatnoga sastava i razvrstane pričuve.“

pročitaj cijeli članak