Kako i zašto refinancirati svoj stambeni kredit

Tržište kreditima, pogotovo stambenim kreditima je u ovoj godini jako aktivno. Trenutak konverzije kredita, koje banke prema zakonu moraju prevesti iz kredita vezanih uz švicarski franak u kredite vezane uz euro, aktivirao je borbu ponudama za refinanciranje stambenih kredita u kunama.

Nakon što su se deseci tisuća građana opekli na valutnim skokovima švicarskog franka, posve je prirodan bijeg u kunske kredite. No osim dosadašnjih „frankera“, o prelasku u kunske kredite počeli su razmišljati i mnogi „euraši“. S pravom. Krediti u eurima također nose valutni rizik. Iako Hrvatska narodna banka već godinama vodi politiku stabilnog tečaja, ni ta politika ne jamči jednak tečaj u dužim vremenskim periodima.

pročitaj cijeli članak