Partijski udar u SDP-u: Milanović se okružio odlikašima

Partijska hunta koju je Milanović stvorio za predstojeće unutastranačke bitke vidljiva je iz rasporeda moći unutar Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. Ta se formacija rasporedila u tri koncentrična kruga.

Prvi krug tvore bivši ministri u Milanovićevoj Vladi koji će biti udarna pest u predstojećim okršajima. Oni su postali predsjednici i potpredsjednici saborskih odbora, što im jamči rezervirano vrijeme za saborske nastupe prema funkciji koju imaju u odborima, a i veće plaće te lakši pristup medijima.

Najveći odlikaš dobio je pet odborskih mjesta – to je bivši ministar za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović, koji je zamijenio mjesto u Zagreb Toweru za klupe u čak pet odbora: za gospodarstvo, za okoliš, za obrazovanje, znanost i kulturu, za međuparlamentarnu suradnju i za lokalnu samoupravu.

Vrlo dobar je bivši ministar uprave Arsen Bauk, koji nije škrtario svojim angažmanom niti se pokazao uskogrud oko izbora funkcija – postao je predsjednik Odbora za pravosuđe (pravosuđe?!) te član još triju odbora: za ljudska i manjinska prava, za Hrvate izvan domovine, te za izbor, imenovanja i upravne poslove.

I bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji se istakao radeći zdušno protiv izručenja Perkovića njemačkom sudu, dobiva četiri – postao je potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo te član triju odbora: za Ustav, za predstavke i pritužbe te za međuparlamentarnu suradnju.

Bivši ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina postao je potpredsjednik Odbora za poljoprivredu i član još triju odbora: za gospodarstvo, za ratne veterane i za lokalnu samoupravu. I on je vrlo dobar u očima Zorana Milanovića.

pročitaj novi članak